Vasaloppsveckan

20160228_124554

publ. 2017 02 14
under skrivande …

Vinterns stora övning är Vasaloppsveckan! Vårt rum står redo för våra gäster.
….
Här ligger Varpan istäckt under sol och klar himmel.

20161207_205304

Inne i vårt växthus mognar bananerna på vår andra och sista bananstock fram. Det har tagit den drygt fem månader att växa till och börja mogna från det att blomman plötsligt stack fram ur bladverket.

Ekologisk och närodlad mat. (Organic food grown close by.)

174 ord (174 words. Scroll down for english version) 2016 08 01

Eftersom vi själva i första hand äter ekologisk, närodlad och svenskodlad mat så får våra gäster det också. Nu när vi har satt upp ett växthus, som faktiskt fungerar som ett växthus, och sått in lite ärtor och annat i våra land, kan vi servera våra gäster egenodlad sallad. Mer närodlat och ekologiskt kan det knappast bli.
Som gäst får du gärna plocka smultron, jordgubbar, blåbär och lingon till din frukost i vår trädgård när du är här.

Since we ourselves eat organic food, preferably grown close by and Swedish in first hand, our guests is served that as well. Now when we have put up a greenhouse that actually works as one, and sown some peas in our plots of vegetables, we can serve our guests our own grown salad. More closely grown or organic you can hardly get.
As guest You are welcome to pick wild strawberries, strawberries, blueberries and “lingon” (a bit like mountain cranberry) for Your breakfast in our garden during Your stay.

 

För dig som reser med flyg (For You who travel by air)

122 ord (122 words. Scroll down for english version.) 2016 07 31

För dig som flyger hela vägen hit eller bara en delsträcka, så kan det vara bra att veta att på vårt “Rum med Frukost” så finns det nagelsax, sax, kniv, schampo, duschtvål och tandkräm. Är det så att något saknas som du inte fick ta med dig på flyget, eller som du bara glömt, så kan vi nog ordna det.

For You who travel by air, the whole way or partly, it can be good to know that there is nail scissors, scissors, knife, shampoo, shower gel and tooth paste at our Bed & Breakfast. And if there is something You miss because You were not allowed to bring it on the plane, or if You simply forgot, ask us, we might be able to help.

Ny tv! – New TV

publ. 2015 10 08

Vår gamla “bulltv” är utslängd för en ny, lättare, mer slimmad tv, med större och skarpare bild. Ja, nygammal är den egentligen, den har ett år på nacken.

Our old “bulky TV” is thrown out and we now have a lighter, more slim TV, with larger screen and sharper picture. Well, it is “newold”, really, it is a year old.

WSCS 2015, skidvm – World Ski Champion Ship

446 ord, 2015 03 24

svensk flagga (150x117)Nu är det över. Skidvm, med mediabevakning, tävlingsnerver och en invasion av norrmän. Norrmännen är både kul och hurtfriska! De tältar gärna, fast det är minusgrader och snö. Det är väl för de är uppväxta med att gå på tur på fjället så ofta som möjligt.

Det var trevligt, roligt och spännande. Jag som inte brukar följa idrottstävlingar och prestationer med någon särskild ihärdighet följde dem nu med förvånansvärt stort intresse. Det har varit mycket andra evenemang runt om också, smakupplevelser, konst och kulturevents på olika sätt – i en väldigt trevlig stämning.
I egenskap av värdar för långväga gäster lärde vi oss dessutom mycket. Våra gäster var otroligt trevliga och berättade lite både om sig själva och sina hemorter.

Det vi också insåg var att det på vår webbsida bör framgå tydligare att det visserligen finns en, tom två, busshållplatser ca 150 och 400 meter härifrån men att bussarna går rätt sällan. Ärligt talat har det varit lite svårt att få fram när de går och vilka linjer som stannar just här. Busstrafiken har lagts om rätt nyligt och stora förändringar har gjorts. Det blir nog bra när det är klart. Jag tror att jag fått kläm på när någon av bussarna går i alla fall.

Sedan var det en hel del specialarrangemang både med busstrafik och rekommenderade vägrutter i syfte att fördela ut trafiken och på så sätt få den att flyta smidigare. En av rutterna gick precis utanför oss med direktbussar, de stannade dock tyvärr inte till här.

Men vi var (och är) redo att hämta den eller de som kommer med tåg eller buss och slutligen hamnar på Falu järnvägsstation eller det nybyggda resecentret, med en förhoppning om att kunna ta sig vidare till oss med buss. Vi kunde (och kan) ordna hyrbil eller liten hyrbuss också. Vi har faktiskt haft gäster som gått hit ut. Det är en promenad på ca 8 km från centrum som är väldigt trevlig att gå. Jag har gjort det någon gång, men det tar rätt lång tid. Våra vandrande gäster var här just för att vandra och uppleva den svenska naturen.

Att hyra ut till så många som under skidvm, var ett undantag. Rummen vi har är stora nog, det är inga problem. Vi hade dock funderingar på om det kan fungera med så många på ett badrum. Vi överlät till gästerna att bedöma det. Vi ville ge möjlighet till stora sällskap att hyra in sig tillsammans. Men, vi som värdar kanske bör sätta gränsen, om vi gör om det.

I vanliga fall har vi bara ett rum till uthyrning som kan hyras som singel eller dubbelrum.

Att det blev en tittarsuccé gav arrangörerna mersmak och de talar redan om att söka som arrangörer av vm igen – jag behåller väl ett par  länkar för att hålla lite koll.  >>länk till skid-VM:s webbsida, >>hitta till skidarenan, googles app där du kunde följa varje skidåkare hann jag aldrig lägga in – den var ju rykande färsk!

british flagNow it is over. World Ski Champion Ship, with its media surveillance, nervous participants and an invasion of Norwegians. The Norwegians are real fun sportsmen! They happily live in tents though it is minus degrees and snow. I guess it is because they all are brought up with “att gå på tur på fjället”, I really do not know how to translate that, let us try with, “go hiking in the hills” as often as possible.

It has been nice, fun and exciting. I who usually do not follow sports-events with any particular endurance now followed the events withsuprisingly great interest. It has also been a lot of other arrangements around this, foodexplorations, art and other cultural events – in a very high spirit.

As hosts for long-coming guests we also learned a lot. Our guests were soo nice and told both somethings about themselves as well as somethings about the places they came from.

What we also realized was that  it should be more clearly outspoken on our website that even if there is a bus stop approximately 300 meters away, the buses stops rarely. Honestly, it has been quite difficult to find out when they stop and which buses who stops there. The trafficroutes has been reorganized recently and there has been some huge changes. It will certainly turn out to work very well, finally. Some of the buslines I think I now know the route of and what times they stop.

Added to that there has been quite a lot of special arrangement for buses as well as for the traffic by car. There has been recommended routes in order to make the traffic flow smother. One of the routes passed our B&B. Unfortunately the direct-busses passing did not make any stop here.
But we were (and are) ready to go and pick up any guest who comes by train or bus and finally ends up at Falu railwaystation (Falu Central/ Falu järnvägsstation (jvstn)) or our newly built travelers center with hopes to find a bus for further transportation to our B&B. We could (and still can) also arrange a car or bus for rent as well. Actually, we have had guests walking from Falun to us. It is a walk for about 8 km, counted from central Falun. It is quite nice to walk, I have done it. It takes some time though. But, our wandering guests were here to hike and experience the swedish nature.

To have so many guests as we had during Ski Champion Ship, was an exception. The rooms are big enough, no problems. We had our concerns though, if only one bathroom would work. We let the guests be the judges of that, it was their choice. We wanted to give big parties the opportunity to rent a place together. But as hosts we might set a limit, if there is a next time.

Usually we only have one room for rent, to be rented as a single- or as a doubleroom.

The success with the arrangement gave the arrangers a taste for more and they are already talking about applying as arrangers again – so I keep the links to stay updated. >>link to website for WSCS 2015, >>find your way to the WSCS arena , the google app where you could follow a single skier was never put up on our website – it was smoking hot – new!