WSCS 2015, skidVM – World Ski Champion Ship

 in Englishlink to text in English, 446 ord, 2015 03 24

svensk flagga (150x117)

Nu är det över. SkidVM, med mediabevakning, tävlingsnerver och en invasion av norrmän. Norrmännen är både kul och hurtfriska! De tältar gärna, fast det är minusgrader och snö. Det är väl för de är uppväxta med att gå på tur på fjället så ofta som möjligt.

Det var trevligt, roligt och spännande. Jag som inte brukar följa idrottstävlingar och prestationer med någon särskild ihärdighet följde dem nu med förvånansvärt stort intresse. Det har varit mycket andra evenemang runt om också, smakupplevelser, konst och kulturevents på olika sätt – i en väldigt trevlig stämning.
I egenskap av värdar för långväga gäster lärde vi oss dessutom mycket. Våra gäster var otroligt trevliga och berättade lite både om sig själva och sina hemorter.

Det vi också insåg var att det på vår webbsida bör framgå tydligare att det visserligen finns en, tom två, busshållplatser ca 150 och 400 meter härifrån men att bussarna går rätt sällan. Ärligt talat har det varit lite svårt att få fram när de går och vilka linjer som stannar just här. Busstrafiken har lagts om rätt nyligt och stora förändringar har gjorts. Det blir nog bra när det är klart. Jag tror att jag fått kläm på när någon av bussarna går i alla fall.

Sedan var det en hel del specialarrangemang både med busstrafik och rekommenderade vägrutter i syfte att fördela ut trafiken och på så sätt få den att flyta smidigare. En av rutterna gick precis utanför oss med direktbussar, de stannade dock tyvärr inte till här.

Men vi var (och är) redo att hämta den eller de som kommer med tåg eller buss och slutligen hamnar på Falu järnvägsstation eller det nybyggda resecentret, med en förhoppning om att kunna ta sig vidare till oss med buss. Vi kunde (och kan) ordna hyrbil eller liten hyrbuss också. Vi har faktiskt haft gäster som gått hit ut. Det är en promenad på ca 8 km från centrum som är väldigt trevlig att gå. Jag har gjort det någon gång, men det tar rätt lång tid. Våra vandrande gäster var här just för att vandra och uppleva den svenska naturen.

Att hyra ut till så många som under skidVM, var ett undantag. Rummen vi har är stora nog, det är inga problem. Vi hade dock funderingar på om det kan fungera med så många på ett badrum. Vi överlät till gästerna att bedöma det. Vi ville ge möjlighet till stora sällskap att hyra in sig tillsammans. Men, vi som värdar kanske bör sätta gränsen, om vi gör om det.

I vanliga fall har vi bara ett rum till uthyrning som kan hyras som singel eller dubbelrum.

Att det blev en tittarsuccé gav arrangörerna mersmak och de talar redan om att söka som arrangörer av VM igen – jag behåller väl ett par länkar för att hålla lite koll.  >>länk till skid-VM:s webbsida, >>hitta till skidarenan, googles app där du kunde följa varje skidåkare hann jag aldrig lägga in – den var ju rykande färsk!

british flag

Now it is over. World Ski Champion Ship, with its media surveillance, nervous participants and an invasion of Norwegians. The Norwegians are real fun sportsmen! They happily live in tents though it is minus degrees and snow. I guess it is because they all are brought up with “att gå på tur på fjället”, I really do not know how to translate that, let us try with, “go hiking in the hills” as often as possible.

It has been nice, fun and exciting. I who usually do not follow sports-events with any particular endurance now followed the events with suprisingly great interest. It has also been a lot of other arrangements around this, foodexplorations, art and other cultural events – in a very high spirit.

As hosts for long-coming guests we also learned a lot. Our guests were so very nice and told both somethings about themselves as well as somethings about the places they came from.

What we also realized was that it should be more clearly outspoken on our website that even if there is a bus stop (actualy there are two) approximately 300 meters away, the buses stops rarely. Honestly, it has been quite difficult to find out when they stop and which buses who stops there. The traffic routes has been reorganized recently and there has been some huge changes. It will certainly turn out to work very well, finally. Some of the bus lines I think I now know the route of and their schedule.

Added to that there has been quite a lot of special arrangement for buses as well as for the traffic by car. There has been recommended routes in order to make it flow smother. One of the routes passed our B&B. Unfortunately the direct-busses passing did not make any stop here.
But we were (and are) ready to go and pick up any guest who comes by train or bus and finally ends up at Falu railway station (Falu Central/ Falu järnvägsstation (jvstn)) or our newly built travelers center with hopes to find a bus for further transportation to our B&B. We could (and still can) also arrange a car or bus for rent as well. Actually, we have had guests walking from Falun to us. It is a walk for about 8 km, counted from central Falun. It is quite nice to walk, I have done it. It takes some time though. But, our wandering guests were here to hike and experience the Swedish nature.

To have so many guests as we had during Ski Champion Ship, was an exception. The rooms are big enough, no problems. We had our concerns though, if only one bathroom would work. We let the guests be the judges of that, it was their choice. We wanted to give big parties the opportunity to rent a place together. But as hosts we might set a limit, if there is a next time.

Usually we only have one room for rent, to be rented as a single- or as a doubleroom.

The success with the arrangement gave the arrangers a taste for more and they are already talking about applying as arrangers again – so I keep the links to stay updated. >>link to website for WSCS 2015, >>find your way to the WSCS arena , the google app where you could follow a single skier was never put up on our website – it was smoking hot – new!

Ange önskat datum och antal personer nedan så får du ett svar från vår privata e-postadress så fort vi kan! - Write dates and number of persons in Your party below and You will get a response from our private email address as soon as we can!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.